Polityka prywatności

Informacje wstępne

Ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników tej strony WWW jest dla nas rzeczą bardzo ważną. W związku z  tym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest  Water-Plast Patryk Niepiekło  z siedzibą w Nietuszynie. NIP: 8322088602. Wszystkie nasze dane kontaktowe zawsze znajdują się na stronie internetowej w zakładce „kontakt”.

Jakie dane osobowe na Państwa temat przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

✓ dane osób kontaktujących się z Administratorem mailowo, w sposób tradycyjny (listownie),  lub telefonicznie

– w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy kierowana przez Państwa korespondencja/kontakt telefoniczny –  podstawą prawną przetwarzania danych jest  prawnie uzasadniony  interes Administratora; art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku polega na udzieleniu odpowiedzi na Pani / Pana zapytanie i rozwiązanie poruszonej przez Panią / Pana sprawy.

✓ dane przedstawicieli i pracowników kontrahentów Administratora

– w celu bieżącego kontaktu, a także prawidłowego i efektywnego wykonania umowy zawartej z Państwa pracodawcą, ponieważ jest Pani/Pan osobą wskazaną do kontaktu lub wykonującą zlecenie w imieniu naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta – podstawą  prawną przetwarzania danych jest  prawnie uzasadniony  interes Administratora oraz jego kontrahenta; art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku polega na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy/współpracy z kontrahentem.

✓ dane kontrahenta – osoby fizycznej współpracującej z Administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej :

– w celu zawarcia z oraz wykonania zawartej z Państwem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków publicznoprawnych na podstawie przepisów podatkowych oraz księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– nawiązania relacji handlowych w tym proces negocjacji, zapewnienia legalności zawarcia umowy handlowej i jej realizacji – podstawą  prawną przetwarzania danych jest  prawnie uzasadniony  interes Administratora oraz jego kontrahenta; art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku polega na nawiązaniu relacji handlowych z potencjalnym kontrahentem..

Komu możemy przekazać Państwa dane ?

Państwa dane mogą zostać powierzone podmiotom, z którymi współpracujemy np. w ramach obsługi poczty elektronicznej, w zakresie infrastruktury i oprogramowania IT, w ramach hostingu strony WWW, w ramach obsługi księgowej.

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich, poza EOG.

Jakie mają Państwo prawa ?

– prawo dostępu do swoich danych

– prawo do ich poprawienia

– prawo do ich usunięcia

– prawo do ograniczenia przetwarzania

Ponieważ podstawą przetwarzania  Państwa danych osobowych jest również przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przetwarzanych na tej podstawie (taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Państwa szczególnej sytuacji)

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niemniej zachęcamy do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do wcześniejszego  kontaktu z nami.

Czy Państwa dane osobowe są profilowane ?

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane a portale społecznościowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili, w tym w celu informowania Państwa o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Na naszej stronie znajdują się linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

Pliki Cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, laptop, tablet, telefon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Po co zbierane są pliki cookies?

✓ w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

✓ w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

✓ w celu utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

✓ w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W jakim celu nasza strona WWW zbiera pliki cookies?

Zbierane przez nas pliki cookies wykorzystywane są do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej strony www) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Nie podejmujemy żadnych działań polegających na identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę www, a mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkowniku.

Jakie pliki cookies zbiera nasza strona WWW ?

W ramach naszej strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe.

COOKIES SESYJNE są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

STAŁE PLIKI COOKIES przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies?

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

UWAGA: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje strony www mogą nie działać.